ΕΡΓΑΣΙΕΣ COMENIUS

Οι εργασίες που έχει υλοποιήσει το σχολείο στα πλαίσια του προγράμματος comenius είναι:

MY CITY

MY COUNTRY

MY SCHOOL

The rivers, the plants and the flowers in Greek mythology

National parks of Greece

Christmas customs and traditions in Greece