26ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών.

Σύμφωνα με το Νόμο 3194/03,  οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή Β' Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, που έχουν διακριθεί στη Διεθνή και τη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 3194/2003, αριθμός ΦΕΚ 267, τεύχος πρώτο, της 20ης Νοεμβρίου 2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α'/20.11.2003), άρθρο 8, παράγραφος 4η.

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014:  Πέρας υποβολών 1ης Φάσης

Δείτε τον κανονισμό