Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές 2015

Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές έχει αναρτηθεί εδώ .