Συμβόλαιο Εκδρομής Γ΄ Λυκείου για το 2015-2016

Το συμβολαίο για την εκδρομή στην Κρήτη της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2015-2016 βρίσκεται εδώ.