Συμβόλαια Εκδρομών για το 2015-2016

Το συμφωνητικό οργάνωσης ? πραγματοποίησης της 4ήμερης εκδρομής του σχολείου στη Σόφια - Φιλιππούπολη στο διάστημα 07-10/04/2016 βρίσκεται εδώ.

Η σύμβαση για την εκδρομή στην Κρήτη στο διάστημα 26-31/03/2016 βρίσκεται εδώ.

Το συμφωνητικό της εκδρομής του σχολείου στην Κέρκυρα στο διάστημα 07-10/04/2016 βρίσκεται εδώ.