Διαδικτυακό Πρόγραμμα Δια Βίου

Το Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει διαδικτυακό

 

«Διά βίου» Πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο: 

Κριτικός Γραμματισμός με έμφαση στη Σύγχρονη Διδακτική Πράξη 

 

διάρκειας 96 ωρών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε:
? Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγούς και δασκάλους) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όσους εμπλέκονται με τη διδασκαλία της γλώσσας)
? Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
? Σχολικούς Συμβούλους
? Άλλους ενδιαφερόμενους 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον διαδικτυακό τόπο: http://www.nured.uowm.gr/Kritikos_Grammatismos